MUNKÁS SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

OROSZLÁNY - SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE

 

Hirdetés (2016. december 4.)

 • Adventi időben a rorate misék hétfőn, kedden és csütörtökön 6:00 órakor kezdődnek.

 • December 7-én szerdán az esti mise után várjuk a jelentkezőket az újonnan megalakuló énekkerba.

 • A Karitász csoport tartós élelmiszert gyűjt a rászoruló családok részére 2016. december 11-ig.

 • Az Egymillió csillag a szegényekért akció 1998-ban Franciaországból indult, hogy meghódítsa az európai kontinenst. 1999 karácsonyán elsőként Spanyolország, Németország és Svájc csatlakozik a kiemelkedő programhoz. A Caritas Europa 2005-től, a Caritas Internationalis pedig 2006-tól vesz részt önállóan ezen szolidaritás-akcióban. Az „egymillió csillag” akcióban ma már 15 ország vesz részt évről évre.Az akció célja minden országban közös: az összetartozás szellemének, az emberi szolidaritás érzésének erősítése. Figyelemfelhívás a társadalom peremére szorultak felé.
  Vegyen részt Ön is a Karitász akciójában 2016.12.10-én 16:00 órától a főtéren és gyújtsa meg személyes csillagát a szegényekért, a szenvedőkért, a betegekért és minden rászorulóért. A gyertyáért felajánlott adományból a Karitász a rászorulókat segíti.

 • Októberben a helyi Karitász csoport rajzpályázatot hirdetett az oroszlányi és a környező települések iskoláiban, hogy mi jut eszükbe a segítségnyújtásról. A beérkezett rajzokat kiállítottuk a templomban. Eredményhirdetés december 13-án 16:00 órakor.

 • December 17-én a helyi Karitász csoport teadélutánt szervez 15:00 órától, melyre mindenkit szeretettel vár.

 • A család a társadalom alapsejtje. A házasság, mivel alapja az életre szóló, egymás tiszteletére épülő elköteleződés és a születendő gyermekek iránt érzett felelősség, egyben védi a családot is. Az Anya-Apa-Gyerekek elnevezést kapta egy európai polgári kezdeményezés, amelyhez mind a 28 EU tagállam állampolgára csatlakozhat a 211/2011 uniós rendelet alapján.
  „A házasság és család védelme. Európában egyre több ország törvényeiben a család már nem azt jelenti, amit régen. Tegyünk azért, hogy az EU ne kényszerítsen az országokra értékrendjükben nem elfogadható fogalmakat. A házasság egy férfi és egy nő szövetsége, ezen és a leszármazáson alapul a család. Kérjük, írják alá az Anya-Apa-Gyerekek európai kezdeményezést a kihelyezett aláíróíveken. Az aláíráshoz szükséges a személyi igazolvány száma, ezt készítsék elő. A következő generáció jövője a mi kezünkben van.“
  Támogathatja a kezdeményezést aláírásával a sekrestyében.

***

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.
Ámen.

 

 

 

2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 11/b   -   Telefon: (34) 362-606   -   e-mail: akutschi@oritelnet.hu   -   2008