MUNKÁS SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

OROSZLÁNY - SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE

 
 

Ökumenikus Imahét

 

Január 16. hétfő

évközi idő, 2. hét

 Ökumenikus imahét

 17:00 - Katolikus templom

 Farkas Etelka

Január 17. kedd

Remete Szent Antal apát

 Ökumenikus imahét

 17:00 - Katolikus templom

 Pásztor Attila

Január 18. szerda

Árpádházi Szent Margit

 Ökumenikus imahét

 17:00 - Evangélikus Imaház

 Horváth Mariann

Január 19. csütörtök

évközi idő, 2. hét

 Ökumenikus imahét

 17:00 - Evangélikus Imaház

 Nagy Péter

Január 20. péntek

Szent Sebestyén vértanú, Szent Fábián pápa, vértanú, Boldog Özséb, pálos rendalapító

 Ökumenikus imahét

 17:00 - Baptista Imaház

 Kutschi András

Január 21. szombat

Szent Ágnes szűz, vértanú

 Ökumenikus imahét

 17:00 - Református   templom

 Kutschi András

 

 

Ó, dicsőséges Szent József pátriárka, alázatos és igaz názáreti kézműves, légy mindennapi fáradozásainkban mellettünk, hogy mi, katolikus kézművesek is megtaláljuk munkálkodásunkban az Isten dicséretének alkalmas eszközét, hogy megszentelődjünk, és hasznossá váljunk a társadalom számára, amelyben élünk. Hiszen minden cselekvésünknek ezek a legfőbb eszményeik. Könyörögd ki számunkra Istentől, ó legszentebb pártfogónk, a szív alázatát és egyszerűségét, azt, hogy örömet találjunk a munkában, és jóakarattal legyünk azok iránt, akik társaink benne. Add, hogy a munkát, amely elkerülhetetlen, ebben az életben, az isteni akaratnak megfelelően, vidáman végezzük, tudatában különleges szociális helyzetünknek és küldetésünknek, felelősségünknek. Add meg nekünk a fegyelem és imádság szellemét, a kedvességet és a tiszteletet a felettesek, a testvéri érzést a velünk egyenrangúak, az alázatot és türelmet az alattvalókkal szemben. Ámen.”

XII. Piusz pápa Imája Szent Józsefhez

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.
Ámen.

 

 

 

2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 11/b   -   Telefon: (34) 362-606   -   e-mail: akutschi@oritelnet.hu   -   2008