MUNKÁS SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

OROSZLÁNY - SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE

 
MEGHÍVÓ!


Oroszlány Római katolikus Plébánia Munkás Szent József Templom búcsú tiszteletére megemlékezést rendez 2018. május 1-én.

Program:
- 10 óra szentmise
- 11 óra Brenner János boldoggá avatásáról megemlékezés
- 11 óra 30 perc Kamarás István vallásszociológus előadása
- 11 órától Folyamatos gyermek programok / sport, játék, stb./
- Kötetlen beszélgetések
- Ebéd: babgulyás, gyermekek részére virsli.

Mindenkit szeretettel várunk!

Jelentkezni lehet az irodában, a 20/4378925 telefonon valamint a letéphető jelentkezési lapon, amit a templomban kihelyezett perselybe lehet bedobni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

***

Ó, dicsőséges Szent József pátriárka, alázatos és igaz názáreti kézműves, légy mindennapi fáradozásainkban mellettünk, hogy mi, katolikus kézművesek is megtaláljuk munkálkodásunkban az Isten dicséretének alkalmas eszközét, hogy megszentelődjünk, és hasznossá váljunk a társadalom számára, amelyben élünk. Hiszen minden cselekvésünknek ezek a legfőbb eszményeik. Könyörögd ki számunkra Istentől, ó legszentebb pártfogónk, a szív alázatát és egyszerűségét, azt, hogy örömet találjunk a munkában, és jóakarattal legyünk azok iránt, akik társaink benne. Add, hogy a munkát, amely elkerülhetetlen, ebben az életben, az isteni akaratnak megfelelően, vidáman végezzük, tudatában különleges szociális helyzetünknek és küldetésünknek, felelősségünknek. Add meg nekünk a fegyelem és imádság szellemét, a kedvességet és a tiszteletet a felettesek, a testvéri érzést a velünk egyenrangúak, az alázatot és türelmet az alattvalókkal szemben. Ámen.”

XII. Piusz pápa Imája Szent Józsefhez

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.
Ámen.

 

 

 

2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 11/b   -   Telefon: (34) 362-606   -   e-mail: akutschi@oritelnet.hu   -   2008