MUNKÁS SZENT JÓZSEF PLÉBÁNIA

OROSZLÁNY - SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYE

 

 

  • A helyi karitász nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést tart 2019. április 14-ig.

  • Zarándoklat indul Milánóba. 2019. július 8-12-ig. A zarándoklat lelki vezetője dr. Kulcsár Dávid. Jelekezés és további információ: Oroszlányon Kulcsár Józsefné (Valika) 34/365-804; Kecskéden Kirschner Mihályné (Márta) 30/238-8153

  • 2019. június 14-én, pénteken autóbuszt indítunk Veszprémbe dr. Kulcsár Dávid papszentelésére. Jelentkezés és további információ: Oroszlányon Kulcsár Józsefné (Valika) 34/365-804; Kecskéden Kirschner Mihályné (Márta) 30/238-8153 /útiköltség 3500 Ft/

  • Az eucharisztikus kongresszusok egyik kiemelt eseménye az elsőáldozás, amire a nyitó szentmisén kerül sor. Így lesz ez Budapesten is, 2020. szeptember 13-án, délután 4 órától a Puskás Ferenc Stadionban.
    Az elsőáldozás és a nyitó szentmise megszervezéséhez szükséges, hogy a szervezők fel tudják mérni a várható résztvevői létszámot, ezért kérik, hogy előregisztráció keretében 2019. május 20-ig jelentkezzenek plébánosuknál azok, akik elsőáldozáshoz kívánnak járulni.

 

Április 8. hétfő
Nagyböjt, 5. hét

 17:30 - Gyóntatás 

 18:00 - Lelki gyakorlat

   Récsei Norbert István plébános
   Velence – Szent István király    plébánia

Április 9. kedd

Nagyböjt, 5. hét

  18:00 - Lelki gyakorlat

   Récsei Norbert István plébános
   Velence – Szent István király plébánia

Április 10. szerda

Nagyböjt, 5. hét

 17:30 - Gyóntatás 

 18:00 - Szentmise, lelki gyakorlat

   Récsei Norbert István plébános
   Velence – Szent István király plébánia

Április 11. csütörtök

Szent Szaniszló püspök,

vértanú

 

Április 12. péntek

Nagyböjt, 5. hét

 17:30 - Keresztút

 18:00 - Szentmise

Április 13. szombat

Nagyböjt, 5. hét

Szent I. Márton pápa

 16:00 - Családi keresztút

 18:00 - Szentmise

Április 14. vasárnap

Nagyböjt, Virágvasárnap

 09:00 - Szentmise

   

Április 15. hétfő

Nagyhétfő

 

Április 16. kedd

Nagykedd

 

Április 17. szerda

Nagyszerda

 17:00 - Szentmise

Április 18. csütörtök

Nagycsütörtök,

az Oltáriszentség alapítása

 08:00 - Lamentáció

   (Jeremiás siralmai)

 19:00 - Szentmise

   (oltárfosztás, oltármosás,

   búcsúbeszéd, virrasztás)

Április 19. péntek

Nagypéntek

 08:00 - Lamentáció

   (Jeremiás siralmai)

 18:30 - Keresztút

 19:00 - Csonka mise

   (János passió, hódolat a Szent Kereszt előtt,

    Szent  sír megáldása, virrasztás)

Április 20. szombat

Nagyszombat

 08:00 - Lamentáció

   (Jeremiás siralmai)

 19:30 - Vigília szertartás

   (tűzszentelés, húsvéti örömének, olvasmányok,

   dicsőség, Alleluja visszaadása, keresztségi

   fogadás megújítása, feltámadási körmenet)

 08:00-19:00 - Szent sír látogatása

Április 21. vasárnap

Húsvétvasárnap,

Krisztus feltámadása

 09:00 - Ünnepi szentmise

   (ételszentelés)

Április 22. hétfő

Húsvéthétfő

 09:00 - Szentmise

 

***

 

Ó, dicsőséges Szent József pátriárka, alázatos és igaz názáreti kézműves, légy mindennapi fáradozásainkban mellettünk, hogy mi, katolikus kézművesek is megtaláljuk munkálkodásunkban az Isten dicséretének alkalmas eszközét, hogy megszentelődjünk, és hasznossá váljunk a társadalom számára, amelyben élünk. Hiszen minden cselekvésünknek ezek a legfőbb eszményeik. Könyörögd ki számunkra Istentől, ó legszentebb pártfogónk, a szív alázatát és egyszerűségét, azt, hogy örömet találjunk a munkában, és jóakarattal legyünk azok iránt, akik társaink benne. Add, hogy a munkát, amely elkerülhetetlen, ebben az életben, az isteni akaratnak megfelelően, vidáman végezzük, tudatában különleges szociális helyzetünknek és küldetésünknek, felelősségünknek. Add meg nekünk a fegyelem és imádság szellemét, a kedvességet és a tiszteletet a felettesek, a testvéri érzést a velünk egyenrangúak, az alázatot és türelmet az alattvalókkal szemben. Ámen.”

XII. Piusz pápa Imája Szent Józsefhez

Szent József légy házunk ura, kis családunk patrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmekben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása.
Ámen.

 

 

 

2840 Oroszlány, Haraszthegyi út 11/b   -   Telefon: (34) 362-606   -   e-mail: akutschi@oritelnet.hu   -   2008