Keresés
Close this search box.

Szent család

Amint arról hírt adtunk, Ferenc pápa december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Szent József-évet hirdetett, amely során a hívek teljes búcsút nyerhetnek. Az alábbiakban a vonatkozó rendelkezés részleteit olvashatják a búcsú elnyerésének feltételeiről.

Szent Józsefet IX. Piusz pápa nyilvánította az egyetemes egyház védőszentjévé 1870. december 8-án, Quemadmodum Deus kezdetű rendeletével. Tizenhat évvel korábban, 1854. december 8-án hirdette ki a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját.

József, Mária és Jézus szoros kötelékére emlékeztet minket a mostani karácsonyi időszakban Szent Család ünnepe. A szentévi búcsú feltételeiről és a Szent Józsefhez kapcsolódó ünnepnapokról az Apostoli Penitenciária adott ki dekrétumot.

Ferenc pápa szándéka, hogy ebben az évben a hívek megerősödjenek az Isten akarata iránti alázatosságban. Az imádság és a jócselekedetek által növekedhetnek az életszentségben, kérve Szent József, a szent názáreti családfő közbenjárását. A teljes búcsú elnyerése a szokásos feltételek (gyónás, szentáldozás, ima a Szentatya szándékára) mellett lehetséges a pápa által meghirdetett szentévben.

Mindazon hívek elnyerhetik a teljes búcsút, akik lelkükben a bűnnek ellentmondva részt vesznek a Szent József-év eseményein; vagy legalább fél órán át elmélkednek a Miatyánk imádságon; vagy lelkigyakorlaton vesznek részt legalább egy napig, mely során elmélkednek Szent Józsefről.

Továbbá azok is részesülhetnek a teljes búcsúban, akik példát véve az „igaz emberről” (vö. Mt 1,19), ahogy Máté evangéliuma említi Jézus nevelőapját, aki az isteni törvénynek, vagyis az irgalmasságnak engedelmes, testi vagy lelki jócselekedetet hajtanak végre.

Azok a keresztény családok is elnyerhetik a teljes búcsút, akik a názáreti Szent Család mintájára igyekeznek megvalósítani a kölcsönös szeretet és imádság légkörét, és a jegyesek is közösen végzett rózsafüzér ima által.

1955. május 1-jén Isten szolgája XII. Piusz pápa elrendelte Munkás Szent József ünnepét, ezzel adva méltóságot a munkavégzésnek, és ösztönözve az egyenlő jogokra és kötelességekre épülő jogállamiságot. Ezért a most megkezdődött Szent József-évben teljes búcsút nyerhetnek azok is, akik Szent József oltalmát és közbenjárását kérik tevékenységükhöz, és akik méltó munkáért fohászkodnak a munkanélküliek számára.

A názáreti Szent Család menekülése Egyiptomba megmutatja, hogy Isten az ember mellé áll, amikor veszélyben van, amikor szenved, amikor menekül, és magára marad. 2021. december 8-ig teljes búcsút nyerhetnek azok a római katolikus hívek, akik az üldözött egyházért és keresztényekért elimádkozzák a latin hagyomány szerint Szent József litániáját, a bizánci hagyomány hívei pedig a Szent József Akathisztosz egészben vagy részben való elimádkozásakor.

Ezen felül az Apostoli Penitenciária teljes búcsút engedélyez a Szent Józsefhez kapcsolódó ünnepekkor, vagyis március 19-én, május 1-jén, illetve minden hónap 19-én és szerdáján a szent példáját követve végrehajtott ájtatos cselekedetek és hivatalos ima esetén.

A jelenlegi járványhelyzetben különösképpen kiterjed a teljes búcsú az idősekre, a betegekre, a haldoklókra és mindazokra, akik nem mehetnek el otthonról. Elnyerhetik a teljes búcsút, amennyiben bűnbánó lélekkel elszánják magukat, hogy amint lehetséges, teljesítik a három feltételt, és otthonukban vagy ahol tartózkodnak, imádkoznak Szent József tiszteletére, aki a betegek vigasza és a jó halál védőszentje, bizalommal felajánlva fájdalmaikat és nehézségeiket Istennek.

Ahhoz, hogy az isteni kegyelmet a hívek elnyerhessék, az Apostoli Penitenciária arra kér minden papot, hogy készségesen és nagylelkűen szolgáltassák ki a bűnbocsánat szentségét, és gyakran áldoztassák meg a betegeket.

A rendelkezést – mely az egész Szent József-évben érvényes, Mauro Piacenza bíboros főpenitenciárius látta el kézjegyével december 8-án.

OSZD MEG MÁSOKKAL IS!

Facebook
Twitter
Híreink