Keresés
Close this search box.

Veres András győri megyéspüspök az Egyházmegye papsága nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Dr. Rédly Elemér pápai prelátus, a Győri Székeskáptalan éneklőkanonokja, főiskolai teológiai tanár életének 88., papi szolgálatának 64. évében 2022. február 22-én szentségekkel megerősítve a győri kórházban visszaadta lelkét Teremtőjének.

Rédly Elemér atya Budapesten született 1934. november 6-án. Győrben szentelték pappá 1958. június 15-én. 

1958-1959 tanulmányi szabadságon volt. 1959-1964 szolgálaton kívül, közben 1961-1963 között szabadságvesztésre ítélték.  

Segédlelkészként szolgált 1964-tól 1967-ig Gyömörén, 1967-tól 1971-ig Csorna-Jézus Szíve Plébánián, 1971-1977 között a győri Kármelhegyi Boldogasszony lelkészségen. 

Plébános volt 1977-1986 között Vértesszőlősön, 1986-tól 1990-ig Oroszlányban, 1992-tól 2002-ig Sopron-Városplébánián, 2002-2011 között Győr-Szabadhegyen. 

1977-1992 között titkára, majd 1992-2001 között igazgatója volt az Országos Hitoktatási Bizottságnak, 1980-ban teológiai doktor, 1997-ben PhD doktorátust szerzett.

1984-ben megszervezte a Győri Hitoktató Képző Tanfolyamot. 1990-1992 között a Papnevelő Intézet rektora volt, egyidejűleg a győri Orsolyita-templom igazgatója, tanár a Győri Hittudományi Főiskolán 1997-től. 2003-2014 között a hittanár szak szakigazgatója. 

1985-1986 és 1988-1990 helyettes esperes, 1992-2002 kerületi esperes, 1992-ben pápai prelátus, 2008-ban Rábaközi főesperes 2003-ban székesegyházi kanonok, 2013-tól a Győri Székeskáptalan éneklőkanonokja. 

Győr Egyházmegyei Papi Otthon lelki igazgatója 2014-től 2020-ig.

Több évtizedes áldozatos munkája elismeréseként 2002-ben a Szent Gellért-díj arany fokozatával tüntették ki. 2008-ban Győr Megyei Jogú Város Szent László érem díjjal tüntette ki. A kommunista diktatúra során elviselt üldöztetésért pedig 2011-ben megkapta a Parma fidei díjat.

(Győri Egyházmegye
Fotó: Nagy István)

***

Németh László atya, székesegyházi nagyprépost emlékezik meg paptestvéréről: 

https://gyor.egyhazmegye.hu/#/hir/elhunyt_redly_elemer_atya

Rédly Elemér atya

Temetése március 3-án, csütörtökön a 11 órakor bemutatott szentmise után lesz a Győri Székesegyházban.

Az örök világosság fényeskedjék Elemér atyának! Imádkozzunk érte!