Keresés
Close this search box.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elhalasztása további alkalmakat kínál arra, hogy Jézusra és az Eucharisztiára irányítsuk a figyelmet. Az oroszlányi plébánia játszani hívja az esperesi kerület és az egyházmegye tanuló ifjúságát. 2020 október 12-én érkezik hozzánk, az oroszlányi Munkás Szent József-templomba az Eucharisztikus Kongresszus szimbóluma, a Missziós kereszt, ebből az alkalomból  egy vetélkedőt hirdetünk, amelyre várjuk az érdeklődők jelentkezését.

A vetélkedő témája elsősorban az Eucharisztia, de emellett a szentmise, a templom, az Eucharisztia szentjeinek köre.

A vetélkedő során egy 50 kérdésből álló feladatsort kapnak a játékosok és többek közt egy  életnagyságú társasjátékban is helyt kell állniuk.

A célunk nem szaktárgyi vetélkedő rendezése, inkább egy élményekkel teli játék és időtöltés Jézus közelében.

A részt vevő diákokat díjazzuk és jutalmazzuk!

Várjuk a 4 fős csapatok jelentkezését:

Felkészüléshez segédanyag:

A szentmise állandó részei

BEVEZETŐ SZERTARTÁS 

 • KEZDŐÉNEK
 • KYRIE (URAM IRGALMAZZ)
 • GLORIA (DICSŐSÉG)
 • KOLLEKTA (KÖNYÖRGÉS)

AZ IGE LITURGIÁJA

 • OLVASMÁNY
 • VÁLASZOS ZSOLTÁR
 • SZENTLECKE
 • ALLELUJA
 • EVANGÉLIUM
 • HOMÍLIA
 • HITVALLÁS
 • HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA

 • AZ ÁLDOZATI AJÁNDÉKOK (KENYÉR ÉS BOR FELAJÁNLÁSA)
 • FELAJÁNLÁSI KÖNYÖRGÉS (SUPER OBLATA)
 • EUCHARISZTIKUS IMA

A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA

 • MIATYÁNK
 • AGNUS DEI
 • SZENTÁLDOZÁS
 • ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS (COMMUNIO)

BEFEJEZŐ SZERTARTÁS

A LITURGIKUS SZÍNEK  használata

 • Fehér

A karácsonyi és húsvéti időszak, valamint a másként nem szabályozott főünnepek és ünnepek színe. 

Ugyancsak fehér színt használnak kisgyermekek temetése során.

 • Arany

A fehér szín ad libitum (azaz „tetszés szerinti”, korlátlan, bármikor alkalmazható) helyettesítője.

 • Viola (lila)

A bűnbánat színe, s mint ilyen, a két bűnbánati időszakban, adventben és nagyböjtben használatos. Ugyancsak viola színű stólát hord a pap a közösségi bűnbánati szertartások, ill. az egyéni gyóntatás során. Ugyancsak elterjedt a viola szín használata gyászmisék és temetések alkalmával: a hagyományos fekete szín helyettesítése a bűnbánat színével utalás a halál keresztény szemléletére. Eszerint a halál elsődlegesen nem az elmúlás és a gyász szomorú eseménye, hanem az Istenhez való megérkezés ünnepe, amelynek viszont előfeltétele a bűnöktől való megtisztulás.

 • Piros

Szentlélek, valamint – más jelentéskörben – a vértanúság színe. Első jelentésében pünkösdkor, illetve bérmáláskor használatos, második jelentésében a Jézus szenvedésére emlékező két napon: virágvasárnapon és nagypénteken, a szent Kereszt ünnepén vagy emléknapján, valamint a vértanú szentek ünnepein és emléknapjain.

 • Fekete

A halál és a gyász színe, s mint ilyen, gyászmisék, temetések és Halottak napja alkalmával használatos.

 • Zöld

Az évközi idő színe. Hétköznapokon használatos, a főnapokat kivéve.

 • Rózsaszín

Az öröm színe, s mint ilyen, két olyan napon használatos, amelynek mondanivalójában az öröm áll. Egyébként mindkettő egy bűnbánati időszak közepére esik: az egyik advent 3. vasárnapja (ún. „Gaudete-vasárnap”), a másik nagyböjt 4. vasárnapja („Laetare-vasárnap”).

 • Kék

Szűzanya színe, amely az ő tiszteletére tartott miséken használható ad libitum akkor, ha más szín használata nincs előírva.

 • Ezüst

A legnagyobb Mária-ünnepeken használható ad libitum.

A kehely előkészítése szentmisére

 • kehely
 • purifikatórium
 • paténa
 •  ostya
 •  fehér palla
 • vélum
 • vélumot fedő pallába a korporálé behelyezése.

Az oltárra helyezzük az oltárfeszületet, gyertyatartókat, misekönyvtartót a misekönyvvel. Az ambóra elhelyezzük az olvasmányos könyvet. A kredenciára (előkészítő asztalkára) helyezzük a boros és vizes ampolnákat a lavabóval (kéztörlő kendővel) és tálkával a kézmosáshoz, valamint az áldoztató tálcákat, esetleg az akolitusok, gyertyavivők gyertyatartóit a gyertyákkal. Az oltárnál előkészítjük a csengőt.

Facebook megosztás