Információk

Munkás Szent József Plébánia
*

Adószám: 19889067-1-11

Kutschi András

c. prépost, plébános

Munkás Szent József Templom
Oroszlányban Alapítvány

Adószám: 18603433-1-11

Balogh Tibor

irodavezető

Munkás Szent József Templom
Karitász csoport

Wiesenmayer-Balogh Enikő

csoport vezető

Szolgálattevők

Kutschi András atya

Kutschi András

c. prépost, plébános

Király Ferenc

Király Ferenc

akolitus, sekrestyés

Orbán Gábor kántor

Orbán Gábor

kántor

Balogh Tibor

irodavezető

Sósné Buchta Edina

takarító

Wiesenmayer-Balogh Enikő

Karitász vezető

Zettisch László

informatika