Keresés
Close this search box.
Feltámadt Jézus, Alleluja!

FELTÁMADT Krisztus, Alleluja!

VALÓBAN FELTÁMADT, Alleluja!

2024. március 24.
VIRÁGVASÁRNAP

 • Szentmise 09:00

  Barkaszentelés, ágak, ruhák leterítése, hódolat megváltó királyunk előtt.
  A szentmisében énekelt passió.

2024. március 28.
NAGYCSÜTÖRTÖK

 • Ünnepi szentmise 19:00

  Az utolsó vacsora emlékezete, oltárfosztás, oltármosás, bucsúbeszéd, virrasztás. Lamentáció.

2024. március 29.
NAGYPÉNTEK

(Parancsolt ünnep,
szigorú böjt!)

 • Lamentáció 08:00

  Jeremiás siralmai.

 • Keresztút 18:30

  Benne Mária siralom.

 • Nagypénteki liturgia 19:00

  Énekelt JÁNOS PASSIO, nagy egyetemes könyörgések, keresztbehozatal, hódolat a szent kereszt előtt, áldoztatás, virrasztás.

2024. március 30.
NAGYSZOMBAT

 • Lamentáció 08:00

  Jeremiás siralmai

 • Húsvéti vigília szertartás 19:30

  Benne tűzszentelés, exultet, (húsvéti örömének), ószövetségi olvasmányok, dicsőség, alleluja visszaadása, keresztelőkút szentelési prefáció, feltámadási körmenet, ételszentelés.

2024. március 31.
HÚSVÉTVASÁRNAP

 • Ünnepi szentmise 09:00

  Ételszentelés.

2024. ÁPRILIS 01.
HÚSVÉTHÉTFŐ

 • Szentmise 09:00

Áldott nagyhetet és a feltámadás örömével kísért allelujás húsvétot kívánunk híveinknek, valamint városunk minden lakójának!

Korábbi híreink